👉 Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila projekt 2330-21-0023 »Odprava motenj v vinskem sektorju v letu 2021 – COVID 19«.

👉 Namen projekta je preprečitev padca cen vina in neravnovesja na trgu z vinom, s čimer se bo lahko ohranil obseg vinogradniških površin in tradicija vinarstva v Sloveniji. Pridelovalci vina, ki so utrpeli izpad prodaje zaradi omejitev izvajanja dejavnosti, ki izhajajo iz ukrepov varovanja zdravja ljudi, v času razglasitve epidemije bolezni COVID-19, bodo s pomočjo programa lahko nadaljevali s pridelavo vina tudi v naslednjih letih.

👉 Cilj projekta pa je je umik določenih količin vina, ki se ne tržijo, v obliki krizne destilacije tega vina v industrijski alkohol ali alkohol za medicinske namene (za popolno stabilnost trga bi bil potreben trajni umik cca 6 mio litrov vina), in pa v obliki kriznega skladiščenja, s katerim se določena količina začasno umakne s trga (začasni umik cca 4 mio litrov vina za obdobje 6 do 12 mesecev).

👉 Izhodiščna vrednost projekta je 6,2 milijona evrov, od tega 5,1 milijona evrov proračunskih sredstev, dodatno so upoštevana lastna sredstva upravičencev v višini 1,1 milijona evrov.