– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodelilo 3,9 milijona za obnovo ali energetsko sanacijo 21-ih planinskih koč.

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z današnjim dnem odposlalo sklepe za podporo projektom obnove in energetske sanacije planinskih koč v okviru Javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi. Ministrstvo se je po ocenjevanju vlog odločilo podpreti deset projektov v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v skupni vrednosti 1,9 milijona evrov in 11 projektov v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija v skupni vrednosti skoraj 2 milijona evrov. Sredstva bodo vlagatelji porabili za kritje upravičenih stroškov v letošnjem in naslednjem letu.

– V okviru razpisa je predvideno še eno odpiranje vlog, in sicer 1. oktobra 2021, za drugo odpiranje pa je na voljo še dobrega 1,1 milijona evrov.

– Povezava do Javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporo-planinski-sportni-in-rekreacijski-infrastrukturi/?fbclid=IwAR026jHCpVt6185Ya1srBvjXDhIBwd9mCczMofSO8maBhao6bZSACR0YKEU