Globalni cilji delovanja in prizadevanja Javne razvojne agencije občine Ormož v lokalnem okolju so naslednji:
  • Uresničevanje strateškega dela razvojnega programa občine Ormož
  • Razvojno sodelovanje v regiji
  • Ustanovitev lokalnega podjetniškega centra
  • Spodbujanje razvoja podjetništva, malega gospodarstva in turizma
  • Nadzor nad učinki financiranih in sofinanciranih programov
  • Stimuliranje prilivov razvojnih sredstev v občino
  • Promocija turizma občine Ormož