👉 K prijavi se vabijo vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

👉 Priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022« bodo podeljena organizacijam za celovit pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter resnične izboljšave na področju preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, za kar obstajajo dokazi tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

👉 Tripartitna Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022« je določila postopek, po katerem bo tekmovanje potekalo, kriterije za ocenjevanje ter prijavnico. Izpolnjeno prijavnico je treba poslati po e-pošti na naslov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (gp.mddsz@gov.si) najkasneje do srede, 15. septembra 2021.

👉 Komisija bo kandidate za priznanje ocenila na podlagi prejetih prijavnic in ogledov primerov dobre prakse, na podlagi česar bo izbrala:- tri najboljše primere dobre prakse v kategoriji organizacij, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, in- tri najboljše primere dobre prakse v kategoriji organizacij, ki imajo 100 ali več zaposlenih.

👉 Podrobneje na: https://www.gov.si/novice/2021-08-19-nacionalno-tekmovanje-za-priznanje-dobra-praksa-na-podrocju-varnosti-in-zdravja-pri-delu-2020-2022/