Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje.

Main Menu

   

Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025 

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: NOST

Sklad: EKSRP

 Vodilni partner – prijavitelj: Občina Ormož

Ostali partnerji: Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, JARA Ormož

Vrednost operacije: 221.756,33 €

Vrednost sofinanciranja: 149.950,94 €

Trajanje operacije: začetek 28. 2. 2018, konec 15. 2. 2019

Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povzetek operacije:

Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1  Podpora razvoju infrastrukture  in programov za izboljšanje kvalitete življenja.

Operacija zajema izdelavo:

  1. Izdelavo Načrta razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož v sodelovanju z dejavniki lokalnega razvoja na območju LAS UE Ormož ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov. Upoštevali bomo izkušnje in primere dobrih praks iz tujine in Slovenije. Izvedbeni del bo vključeval izdelavo Elaborata za nadgradnjo ponudbe doživetja in kakovosti, Načrt razvoja kolektivne blagovne znamke (KBZ) območja LAS in Načrt razvoja celostne grafične podobe območja LAS. Izvajalec Občina Ormož
  2. Ureditev postajališč za avtodome na treh lokacijah: Sveti Tomaž parcela 83/1 KO 283 Tomaž, parcela 1090/2 KO 282 Savci in na parceli 604, KO 332 Ormož
  3. Ureditev tržnic za prodajo lokalnih produktov: parcela 985/5 332 Ormož in parcela 2700 KO 338 Središče,
  4. Obveščanje javnosti.

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva

Podpora razvoju osnovnih storitev

Izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine

Pričakovani rezultati operacije:

  • projektno partnerstvo,
  • izdelan Načrt LAS UE Ormož 2017 – 2025 in izvedbeni dokumenti Načrta ( elaborat nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja,  načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in načrt razvoja celostne grafične podobe,
  • ureditev treh postajališč za avtodome,
  • nabava opreme za tržnice,
  • 44 delavnic za izdelavo Načrta, usposabljanje in izobraževanje.

Aktivnosti:

28. 2. 2018  – 1. Sestanek za izvedbo projekta NOST

Dnevni red:

1) Predstavitev nalog partnerjev v projektu in dogovor o razdelitvi nalog za 1. fazo izvedbe projekta,

2) Dogovor o izvedbi tiskovne konference,

3) Razno

7.3.2018 – Skupna tiskovna konferenca: Predstavitev projektov LAS UE Ormož, ki so bili 16. 2. 2018 potrjeni s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

fotografija iz Tiskovne konference

ČLANEK IZ TISKOVNE KONFERENCE NAJDETE V  ČASOPISU ŠTAJERSKI TEDNIK 13.3.2018, str. 5

Članek o LAS projektih v časopisu Večer, 20.3.2018:

17.4.2018 – 2. sestanek za izvedbo projekta NOST

Dnevni red:

1) Potrditev zapisnika 1. sestanka,

2) Pregled že izvedenih aktivnosti,

3) Določitev terminskega načrta izvedbe delavnic,

4. Razno

21.5.2018 PRVA DELAVNICA NOST

GRADIVO

Zapisnik 1 delavnice DS NOST 21 5 2018

priloga2_1. srečanje DS NOST 21 5 2018 prezentacija

FOTO UTRINKI

8.6.2018 – DRUGA DELAVNICA NOST V GOSTIŠČU TAVERNA

GRADIVO:

Prezentacija 2_ 8 6 2018

zapisnik 2 srecanja 8 6 2018

Projektni list za predloge deležnikov

FOTO UTRINKI:

20. 6. 2018 – TRETJA DELAVNICA NOST (EVINA HIŠA, SLAVKO PESRL)

GRADIVO:

3 delavnica prezent

Zapisnik 3. delavnice NOST

26. 6. 2018 – PRVO SREČANJE SPECIALIZIRANE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE DOŽIVETIJ IN PRVO SREČANJE SKUPINE ZA VZPOSTAVITEV KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 26.6.2018 Zidanica Malek

GRADIVO:

1 delavnica za DS2 – Doživetja 26_6_2018 dop

zapisnik 1 skupina za KBZ 26 6 2018

1 delavnica z DS3_KBZ_26_6_2018

zapisnik 1 skupine za dozivetja 26 6 2018

PP ORMOZ_ Malek_26_6_2018 Jana

29.6.2018 – 2. SESTANEK SPECIALIZIRANE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE DOŽIVETIJ V DESTINACIJI JERUZALEM IN 4. SREČANJE DELOVNE SKUPINE NOST – Rdeča dvorana gradu Ormož 

Gradivo: 2 delavnica za DS2 – Doživetja 29_6_2018

4 delavnica z DS 29_6_2018

29.6.2018 – Tiskovna konferenca – predstavitev izvajanja projekta:

Štajerski tednik

Članek o turističnih projektih v LAS UE Ormož:

Večer

16.7.2018 – DRUGO SREČANJE SKUPINE ZA VZPOSTAVITEV KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE. Oljarna Središče

Gradivo:

Predstavitev KBZ Ormož_16_7_2018 Priloga 2

PP ORMOZ 16_7_2018 JVP za župane

24.7.2018 – SREČANJE Z OBČANI OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI – Središče ob Dravi

Gradivo:

Predstavitev občanom OSoD 24_7_2018 (1)

29.8.2018 – 3. srečanje specializirane skupine za oblikovanje doživetij v Destinaciji Jereuzalem – MCO Ormož

Gradivo:

Priloga predstavitev DS2 SS1 Ormož 29_8_2018

Priloga Kaj je prleska kulinarika MP

Priloga Predstavitev DS2 SS3 Ormož 29_8_2018

Priloga KP_SREDIŠČE_NROL_PRILOŽNOST_ZA_RAZVOJ DB

Priloga Narava in KD IM 29.8.2018

4.9.2018 – 5. srečanje delovne skupine NOST in 3. srečanje skupine za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ) – Kulturni dom Sveti Tomaž

DS4 CGP JERUZALEM 4_9_2018_Sv. Tomaž

5in6_DS_ter3in4_KBZ 4 9_13 9 2018

5.9.2018 – Predstavitev ravnateljem v  UE Ormož

Predstavitev ravnateljem UE Ormož 5_9_2018

5.9.2018 – Delavnice NOST, TK Hlebec, KOG

Predstavitev DS2 SS1 Ormož 5_9_2018 Tanja LŠ

Dobrote Prlekije – kulinarika Janez Bogataj 5.9.2018

Ponudba pridelkov in prehranskih izdelkov naših kmetij Hinka Hržič 5.9.2018

12.9.2018 – Delavnice – Turistična Kmetija Sonja Ozmec, Senešči in Ormoške lagune

Predstavitev DS2 SS1 Velika Nedelja 12_9_2018

Predstavitev DS2 SS2 Velika Nedelja 12_9_2018

Predstavitev DS2 SS3 Velika Nedelja 12_9_2018

13.9.2018 -Delavnice – Vino Glavinič, Miklavž pri Ormožu

Priloga 2 predstavitev 4 delavnica z DS3 in DS4 KBZ Vinji vrh, Miklavž_13_9_2018

Priloga 2 predstavitev DS1 6 DELAVNICA GLAVINIČ_MIKLAVŽ_13_9_2018

Priloga 3 osnutek CGP JERUZALEM 13_9_2018 Jana in Jure

25.10.2018 Delavnice NOST – Mladinski center Ormož

Priloga – Kulinarika in turizem – Ormož JB

Priloga – Predstavitev KBZ JERUZALEM SLOVENIJA ponudnikom_pridelki in PI_Ormož_25_10_2018 (1)

Priloga 2 – Predstavitev KBZ JERUZALEM SLOVENIJA ponudnikom – rokodelci_Ormož_25_10_2018

Priloga 3 – Kulinarika in turizem – Ormož JB (1)

Priloga 2 – Predstavitev KBZ JERUZALEM SLOVENIJA ponudnikom Jedi in prireditve_Ormož_25_10_2018

Priloga 3 – Kulinarika in turizem – Ormož JB jedi

14.11.2018Delavncice NOST, Taverna Svetinje

Priloga 2 – Predstavitev DS2 SS1 Svetinje 14_11_2018

Priloga 3 – Franci_Prlekija_gostinski obrati

Priloga 2 – Predstavitev DS2 SS1 Svetinje 14_11_2018 – kopija

Priloga 2 – Predstavitev DS2 SS3 14_11_2018

Priloga 3 – DESTINACIJA DOBREGA POČUTJA – PPt, 14.11.2018

Priloga 4 – NARAVNI BAZEN

4.12.2018 – Strokovna ekskurzija po UE Ormož

4.12.2018 zapisnik Strokovna ekskurzija

31.1.2019 – Podelitev certifikatov KBZ Jeruzalem Slovenija v destinaciji Jeruzalem Slovenija

31.1.2019 zapisnik predstavitev NOST in podelitev certifikatov

Zaključna tiskovna konferenca NOST iz 15.2.2019

Posnetek tiskovne konference “Zaključek operacij LAS UE ORMOŽ: NOST 2017 – 2025 RTNP in ENETUR (video)

Radio Ptuj, tiskovna konferenca 15.2.2019 (predvajano 18.2.2019):

Štajerski tednik, 27.2.2019:

Končni dokumenti operacije NOST: