Dne 7. 5. 2021 je bila v Uradnem listu številka 70/21 objavljena sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki podaljšuje ukrep zelena trgatev še za leto 2021.

Upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5.300 kilogrami grozdja letnika 2020 in imajo prijavljene zaloge vina za leto 2020, če so v letu 2019 pridelovali vino. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi, izvedena pa mora biti na celi Grafični enoti rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje posameznik.

Vlogo se vloži do 20. 5. 2021 po pošti priporočeno na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ali odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom na elektronski poštni predal aktrp@gov.si.

Rok za izvedbo zelene trgatve je do 1. 8. 2021, po tem Agencija izvede še ogled na kraju samem.

Obrazec in več informacij na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/podpora-za-zeleno-trgatev/