Področja delovanja Javne razvojne agencije Občine Ormož so:
Podjetniško svetovanje malemu gospodarstvu in kmetom
Kontaktna oseba: Matej ROGAČ, direktor agencije
tel.: 02 741 53 52

e-pošta: jara@siol.net

Javna infrastruktura in vodenje projektov
Kontaktna oseba: mag.mag. Boris Zadravec, vodja projektov
tel.: 02 741 53 54.

e-pošta: jara.ormoz@siol.net