S pomočjo nudenja storitev zainteresiranim uporabnikom želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi.
Poslanstvo Agencije lahko opredelimo z naslednjimi usmeritvami in smotri:
  • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja,
  • vzpodbujati razvoj podjetništva, malega gospodarstva in turizma,
  • izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,
  • vzpostaviti kakovostne storitve podpornega okolja za podjetnike,
  • strokovna in izvedbena pomoč občini pri pripravi dokumentacije s področja javne infrastrukture,
  • brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev lokalnega okolja.