Rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/22 je 16. avgust 2021.

Visokošolski študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za bivanje, morajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddati do 16. avgusta 2021 preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Ob tem opozarjamo, da rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

V študijskem letu 2021/22 je skupaj razpisanih 12.127 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.588 in 7.514 za podaljšanje bivanja ter 25 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije za bivanje študentov za študijsko leto 2021/22 je 21,50 evrov/študenta za javne študentske (dijaške) domove ter 32 evrov/študenta za zasebnike.

Na spletnem portalu eVŠ sta objavljena tudi razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih kapacitet.