Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 12.02.2021 v Uradnem listu RS št. 21/2021 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala
 tržne produkte na trg.

Obširneje na: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/760-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-razpis-p2-2021-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij