Strategija razvoja Javne razvojne agencije občine Ormož je prispevati k hitrejšemu razvoju občine Ormož skozi organiziranje za razvoj, pripravo, izvajanje in spremljanje potrebnih programov in projektov, navezovanje v širše razvojne integracije ter pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje njihovega izvajanja.