Temeljna vrednota delovanja Javne razvojne agencije občine Ormož je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijetnem in stimulativnem okolju